Από την στιγμή που αποφασίσαμε ότι θέλουμε να προβούμε στην δημιουργία ενός e-shop για τις δραστηριότητες μας, θα πρέπει να κάνουμε μια μικρή προετοιμασία.

Έδρα της επιχείρησης

Γενικά η εμπορική δραστηριότητα δεν μπορεί να έχει έδρα το σπίτι. Για την έδρα, λοιπόν, της επιχείρησής μας, μπορούμε:

 • Να νοικιάσουμε κάποιο χώρο με το αντίστοιχο μισθωτήριο συμβόλαιο που θα πρέπει να κατατεθεί στην εφορία ή
 • Να δηλώσουμε κάποιον ιδιόκτητο χώρο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επαγγελματική στέγη

Εναρξη Επιχειρηματικής Δραστηριότητας

 • Η δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) δεν απαιτεί συγκεκριμένη αδειοδότηση, καθώς εντάσσεται στην «ελευθερία ανάληψης και άσκησης δραστηριότητας της Κοινωνίας της Πληροφορίας» όπως αυτή περιγράφεται ρητά στο άρθρο 3 του Π.Δ. 131/2003 «Προσαρμογή στην Οδηγία 2000/31 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου στην εσωτερική αγορά» («Οδηγία για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο»).
 • Ένα ηλεκτρονικό κατάστημα δεν διαφέρει φορολογικά από ένα φυσικό. Ως αποτέλεσμα, η έναρξη της επιχείρησης e-shop στην εφορία είναι ένα βήμα απαραίτητο για τη δημιουργία του. Αυτό μπορεί να γίνει με τους εξής εναλλακτικούς τρόπους:
 1. Προσθήκη νέου ΚΑΔ σε υφιστάμενη επιχείρηση για πωλήσεις μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος,
 2. Έναρξη επιχείρησης στην εφορία:
 • Προσωρινή εγγραφή στο αρμόδιο επιμελητήριο (πιθανότατα επαγγελματικό ή εμπορικό)
 • Εγγραφή στον ΕΦΚΑ – ΟΑΕΕ (Είναι υποχρεωτική)
 • Έναρξη στην εφορία με δήλωση του κατάλληλου/ων ΚΑΔ και απόκτηση ΑΦΜ (Θα προσκομίσετε τις βεβαιώσεις εγγραφής σε Επιμελητήριο και ΕΦΚΑ)
 • Οριστική εγγραφή στο αρμόδιο επιμελητήριο.

Σημειώνεται ότι η έναρξη στην εφορία μπορεί πλέον να γίνει και μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ «myAADElive».

Επίσης πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι πλέον είναι υποχρεωτικά τα ηλεκτρονικά τιμολόγια/αποδείξεις. Θα χρειαστούμε λοιπόν ταμειακή μηχανή ή φορολογικό μηχανισμό ή κατάλληλο εμπορικό πρόγραμμα για την έκδοση αποδείξεων/τιμολογίων και σύνδεση με την πλατφόρμα «myDATA» για την καταχώρηση και παρακολούθηση των εσόδων και των εξόδων της επιχείρησης σας στα ηλεκτρονικά βιβλία της ΑΑΔΕ.

Κατασκευή Ηλεκτρονικού Καταστήματος (E-Shop)

Κατοχύρωση ονόματος ιστοτόπου (domain name). Το domain name θα αποτελεί την ηλεκτρονική διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας καταστήματος. Οι πιο συνηθισμένες καταλήξεις για ελληνικά e-shop είναι το .gr, .com, .eu, .com.gr κ.ά. Η κατοχύρωση του domain name γίνεται από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

 • Καταχώρηση της εταιρείας και του domain name στο Γενικό Εμπορικό ΜΗτρώο (ΓΕΜΗ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4635/2019, άρθρα 86 και 95.
 • Κατασκευή ιστοσελίδας ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop).

Στο Π.Δ. 131/2003 «Προσαρμογή στην Οδηγία 2000/31 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου στην εσωτερική αγορά» («Οδηγία για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο»), ρυθμίζονται ζητήματα λειτουργίας των ηλεκτρονικών καταστημάτων όπως:

 • Οι γενικές πληροφορίες (επωνυμία, γεωγραφική θέση, αριθμός ΓΕ.ΜΗ-βλ παρακάτω-τα στοιχεία επικοινωνίας, κ.ά.) που θα πρέπει να παρέχονται (άρθρο 4).
 • Ζητήματα εμπορικών επικοινωνιών όπως εκπτώσεις, δώρα κ.ά. (άρθρα 5-6).
 • Ζητήματα συμβάσεων που καταρτίζονται με ηλεκτρονικά μέσα (άρθρα 8-10).
 • Εξώδικος διακανονισμός διαφορών (άρθρο 16).
 • Οι προβλεπόμενες κυρώσεις (άρθρο 19).

Επίσης, με την αρ. 31619/15.03.2017 Υπουργική Απόφαση εκδόθηκε ο «Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο», στον οποίο αναφέρονται οι γενικές αρχές και οι ελάχιστοι κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας και ηθικής συμπεριφοράς, που πρέπει να τηρούνται απέναντι στον καταναλωτή από τις επιχειρήσεις, στο πλαίσιο των συμβάσεων πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών που συνάπτονται εξ ολοκλήρου διαδικτυακά, έναντι αμοιβής.

Επισημαίνεται ότι, πλέον των ανωτέρω, εφαρμογή επί ζητημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου έχουν και οι διατάξεις του Νόμου Καταναλωτή (Ν.2251/94) στο τρίτο μέρος του οποίου (άρθρα 3 και 4) ρυθμίζονται θέματα συμβάσεων από απόσταση και συμβάσεων εκτός εμπορικού καταστήματος, μεταξύ των οποίων και το δικαίωμα στην υπαναχώρηση που θα πρέπει να αναγράφεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

Προϊόντα προς πώληση

Με το τέλος των διαδικαστικών, είναι ώρα να σκεφτούμε πιο παραγωγικά πράγματα όπως τα εμπορεύματα/προιόντα που θα διατίθονται προς πώληση απο το e-shop μας.

Αν παράγουμε τα προϊόντα εμείς, τότε έχουμε ήδη λύσει αυτό το πρόβλημα.

Αν δεν τα παράγουμε θα πρέπει να συνάψουμε συνεργασίες με διάφορους προμηθευτές, ενδεχομένως και εκτός Ελλάδος. Η διαδικασία απαιτεί το να βρoύμε τους προμηθευτές, να ζητήσουμε κοστολόγια, να εξετάσουμε χρόνους παράδοσης, να υπολογίσουμε το ποσοστό κέρδους με το οποίο θα δουλέψουμε, να δούμε αν αυτό είναι ανταγωνιστικό στο πλαίσιο της αγοράς στην οποία δραστηριοποιούμαστε.

B2B vs B2C

Οι δύο όροι προέρχονται από τα αρκτικόλεξα Business to Business (B2B) και Business to Client (B2C) και αφορούν το αν θέλουμε να τα προϊόντα μας να πωλούνται αποκλειστικά προς άλλες εταιρείες, οπότε θα λειτουργήσουμε ως προμηθευτές χονδρικής (B2B) ή αποκλειστικά προς τον τελικό καταναλωτή (B2C) ή και στους δύο.

Χρειάζεται να κάνουμε μια καταγραφή των αναγκών μας αλλά και των προϋποθέσεων που απαιτούνται και στις δύο περιπτώσεις.

Επαγγελματικές Συνεργασίες

Είναι απαραίτητο να συνάψουμε επαγγελματικές συνεργασίες οι οποίες σε κάποιες περιπτώσεις είναι υποχρεωτικές και σε κάποιες άλλες προαιρετικές, η εξειδίκευση των συνεργατών μας θα μας βοηθήσει να επιλύουμε διάφορα προβλήματα που προκύπτουν κατά καιρούς.

Την ανάγκη του λογιστή την εξετάσαμε παραπάνω, ο οποίος όχι μόνο είναι απαραίτητος στην έναρξη της δραστηριότητας μας, αλλά σε συνεχή βάση καθώς η επιχείρησή μας έχει διάφορες υποχρεώσεις προς την εφορία και λοιπούς φορείς σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Μια άλλη υποχρέωσή μας είναι η δημιουργία ενός επαγγελματικού τραπεζικού λογαριασμού σε κάποια τράπεζα. Είναι ο λογαριασμός που θα κατατίθενται τα ποσά που εισπράττουμε από την δραστηριότητά μας (πωλήσεις) και τα ποσά τα οποία ξοδεύουμε για αυτήν (πληρωμές προμηθευτών, λογαριασμών κ.α.)

Θα χρειαστεί επίσης να χρησιμοποιήσουμε κάποιον payment vendor, όπως πχ το Paypal ή κάποια τράπεζα, ώστε να δώσουμε την δυνατότητα on-line πληρωμής στους πελάτες μας. Για να κάνουμε εγγραφή και να λαμβάνουμε χρήματα σαν επιχείρηση θα μας ζητηθούν τα φορολογικά μας έγγραφα που αποδεικνύουν ότι ασκούμαι επιχειρηματική δραστηριότητα.

Υπάρχουν επίσης οι συνεργασίες που θα αφορούν την αποστολή των προϊόντων που θα πωλούνται μέσω του e-shop μας προς τους πελάτες, οπότε η συνεργασία με μια εταιρεία courier είναι απαραίτητη. Ενδεχομένως, κι αν τα προϊόντα μας είναι μεγάλα σε όγκο, χρειαζόμαστε συνεργασία και με μεταφορικές εταιρείες.

Μια ακόμη ανάγκη, είναι η νομική μας κάλυψη ως επιχειρηματίες, άρα προκύπτει και η ανάγκη συνεργασίας με κάποιον δικηγόρο εξειδικευμένο σε τέτοια θέματα. Αφενός, ο συμβουλευτικός του ρόλος θα μας φανεί χρήσιμος σε πολλές περιπτώσεις, αφετέρου θα καλύψει οποιαδήποτε νομική ανάγκη παρουσιαστεί μελλοντικά.

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο

ΥΑ 31619/2017 (ΦΕΚ 969 Β’)

Ο Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο αφορά σε κανόνες αυτορρύθμισης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο, θέτει τις γενικές αρχές και ορίζει τους ελάχιστους κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας και ηθικής συμπεριφοράς, που πρέπει να τηρούνται απέναντι στον καταναλωτή από τις επιχειρήσεις. Ο Κώδικας εφαρμόζεται στις συναλλαγές στο πλαίσιο των συμβάσεων πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών που συνάπτονται μεταξύ καταναλωτών και προμηθευτών έναντι αμοιβής εξ ολοκλήρου διαδικτυακά, δηλαδή με ηλεκτρονικά μέσα εξ αποστάσεως χωρίς να είναι απαραίτητη η ταυτόχρονη φυσική παρουσία των δύο μερών (συναλλαγές B2C).

Ο Κώδικας αποτελείται συνολικά από 8 άρθρα, στα οποία συνοψίζονται τα παρακάτω:

 • Στο άρθρο 3 τίθενται οι γενικές αρχές και υποχρεώσεις των ηλεκτρονικών καταστημάτων, τα ελάχιστα στοιχεία ενημέρωσης του καταναλωτή και κανόνες για τη διαφήμιση – προώθηση.
 • Στο άρθρο 4 περιλαμβάνονται διατάξεις για την προστασία ανηλίκων και άλλων ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.
 • Στο άρθρο 5 περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για την ασφάλεια συναλλαγών και την προστασία προσωπικών δεδομένων.
 • Το άρθρο 6 ρυθμίζει το δικαίωμα υπαναχώρησης για τους καταναλωτές.
 • To άρθρο 7 ρυθμίζει την εξασφάλιση της εξυπηρέτησης των καταναλωτών.
 • Το άρθρο 8 προβλέπει την Ηλεκτρονική Εναλλακτική επίλυση των καταναλωτικών διαφορών: τη δυνατότητα εναλλακτικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών που έχουν προκύψει από συμβάσεις ηλεκτρονικής πώλησης προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών με χρήση της πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών – ΗΕΔ.

Επίσης ο Κώδικας δημοσιεύεται στους διαδικτυακούς τόπους των επιχειρήσεων σε σημείο το οποίο εύκολα μπορεί να εντοπίσει και να έχει πρόσβαση ο καταναλωτής.

Μετά την Κατασκευή Ηλεκτρονικού Καταστήματος (E-Shop)

Μετά την κατασκευή του e-shop μας, εάν συμμετέχουμε σε marketplaces στην Ελλάδα (για παράδειγμα Shopflix, Skroutz, Best Price) ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη όσα ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2022/2065 «σχετικά με την ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών και την τροποποίηση της οδηγίας 2000/31/ΕΚ (πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες)», ιδιαίτερα τα άρθρα 30-32.