Δύο διαφορετικές ιστοσελίδες σε μία ανάρτηση. . .

1<div class="iframesw" style=" display: flex;">
2<span style="display: flex; float:right; width:50%; height:850px">
3<iframe src="https://droneblog.gr"></iframe>
4</span>
5<span style="display: flex; float:right; width:50%; height:850px">
6<iframe src="https://giannis.dev/"></iframe>
7</span>
8</div>
 1iframe {
 2box-shadow: -1px 3px 28px -4px rgba(0,0,0,0.76);
 3float: left;
 4width: 100%;
 5height: 800px;
 6border-top-width: 0px;
 7border-right-width: 0px;
 8border-bottom-width: 0px;
 9border-left-width: 0px;
10border-style: inset;
11border-color: initial;
12border-image: initial;
13}