Παραδείγματα με PrismJS

Ghost tips 16 Απρ 2020

Το Prism είναι ένα εργαλείο επισήμανσης σύνταξης, κατασκευασμένο με γνώμονα τα σύγχρονα πρότυπα ιστού. Χρησιμοποιείται σε χιλιάδες ιστότοπους, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων από αυτούς που επισκέπτεστε καθημερινά.

Δες παρακάτω πως το κάνεις και θα καταλάβεις

Hack for command-line plugin

The PrismJS command-line plugin includes a hack that allows multiple prompts to be defined per code-block.

Γράφεις τις γραμμές που ακολουθούν

<pre class="command-line language-bash" data-prompt="NXOSv(config)#" data-output=2-4>
<code>conf
feature nxapi
end
copy ru st</code></pre>

Και στο κάνει οπως βλέπεις παρακάτω, ωραίο! εεε, δες και τα υπόλοιπα παραδείγματα

conf
feature nxapi
end
copy ru st
pwd
/usr/home/chris/bin
ls -la
total 2
drwxr-xr-x  2 chris chris   11 Jan 10 16:48 .
drwxr--r-x 45 chris chris   92 Feb 14 11:10 ..
-rwxr-xr-x  1 chris chris  444 Aug 25 2013 backup
-rwxr-xr-x  1 chris chris  642 Jan 17 14:42 deploy
cd /usr/local/etc
cp php.ini php.ini.bak
vi php.ini
dir


  Directory: C:\Users\Chris


Mode        LastWriteTime   Length Name
----        -------------   ------ ----
d-r--    10/14/2015  5:06 PM      Contacts
d-r--    12/12/2015  1:47 PM      Desktop
d-r--     11/4/2015  7:59 PM      Documents
d-r--    10/14/2015  5:06 PM      Downloads
d-r--    10/14/2015  5:06 PM      Favorites
d-r--    10/14/2015  5:06 PM      Links
d-r--    10/14/2015  5:06 PM      Music
d-r--    10/14/2015  5:06 PM      Pictures
d-r--    10/14/2015  5:06 PM      Saved Games
d-r--    10/14/2015  5:06 PM      Searches
d-r--    10/14/2015  5:06 PM      Videos

Styled (Accordions)

Expand for Dynamic Variable Example

gi_ints is a list of GigabitEthernet interfaces, which scales with the number of switches in the stack.

Switch Count gi_ints
1 gi1/0/1-36
2 gi1/0/1-36,gi2/0/1-36
3 gi1/0/1-36,gi2/0/1-36,gi3/0/1-36
4 gi1/0/1-36,gi2/0/1-36,gi3/0/1-36,gi4/0/1-36

Custom Callouts

This is a plain callout.

This is an informational callout.

This is a success callout

This is a warning callout

This is a danger callout

This is an informational callout with some inline-code

And a blockquote.

With markdown formatting; e.g. strikethrough

```bash

And a code block.

sudo nano /etc/hostname
```

And a list

 • Item 1
 • Item 2
  • Sub-item

This is an informational callout with some inline-code

Και μερικά παραδείγματα με Markdown

Αριθμημένη λίστα

 1. List Item 1
 2. List Item 2
  1. Nested list item A
  2. Nested list item B
 3. List Item 3

Bullet List

 • List Item a
 • List Item b
  • Nested list item 1
  • Nested list item 2
   • Double Nested item 1
   • Double Nested item 2
 • List Item 3

Διάφορα elements

The a element example
The abbr element and abbr element with title examples
The b element example
The cite element example
The code element example
The del element example
The dfn element and dfn element with title examples
The em element example
The i element example
The ins element example
The kbd element example
The mark element example
The q element inside a q element example
The s element example
The samp element example
The small element example
The span element example
The strong element example
The sub element example
The sup element example
The var element example
The u element example

Footnote test [1] link, δεύτερο στοιχείο [2] και ενα ακόμα [3]


 1. GHOST_URL/ ↩︎

 2. Σημείωση ↩︎

 3. ακόμα μια σημείωση ↩︎

Tags

Giannis Theodoropoulos

DEV με εμπειρία στην δημιουργία-ανανέωση ιστοσελίδων/ηλεκτρονικών καταστημάτων.Σκοπός μου είναι να σε βοηθήσω στην βελτίωση της εικόνας και προβολής της επιχείρησης σου στο διαδίκτυο.