Τι είναι το Fediverse

Στην ιστοσελίδα του ο @stefan μας εξηγεί όσο πιο απλά γίνεται τί είναι το Fediverse και πως λειτουργεί.

Απαραίτητο για όλους όσους θέλουν να κατανοήσουν και να μπούν στον κόσμο του Fediverse!