Εκτυπώνοντας μια σελίδα απο το internet καλό είναι να αποφεύγετε να εκτυπωθεί το χρώμα του φόντου background-color για λόγους αναγνωσιμότητας και οικονομίας.
Ωστόσο υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που χρειάζετε να εκτυπώσετε το χρώμα του φόντου, το πρόβλημα είναι οτι οι περισσότεροι browsers αγνοούν το χρώμα φόντου background-color.

Αν θέλετε να το παρακάμψετε χρησιμοποιήστε -webkit-print-color-adjust: exact.
Δουλεύει μόνο σε Chrome και Safari.

-webkit-print-color-adjust on MDN