Ενα διαφορετικό Powerpoint-Keynote

Χρησιμοποιήτε PowerPoint ή Keynote. Το Gamma έχει ενα killer feature, το κάθε slide μπορεί να έχει διαφορετικό ύψος ανάλογα με το περιεχόμενό του.

https://gamma.app/