Ισως πρέπει να δούμε λίγο διαφορετικά το web-accessibility


https://alistapart.com/article/getting-to-the-heart-of-digital-accessibility/