Δουλεύοντας με icons

Χρήσιμος οδηγός σχετικά με τα icons για web-devs και όλους τους άλλους.

https://www.designsystems.com/iconography-guide/