Ο δημιουργός του @pixelfed @dansup έφτιαξε δυο χρήσιμα εργαλεία για το Fediverse.

➡️ https://fedidb.org - Ένας πίνακας ελέγχου για το Fediverse, με λεπτομέρειες για τους servers και πώς αναπτύσσονται με πλήθος στατιστικών και πολλά ακόμα.

➡️ https://fediverse.info/explore/people - Ένας κατάλογος με άτομα που συμμετέχουν στο Fediverse ταξινομημένος με λέξεις-κλειδιά. Μπορείτε να προσθέσετε τον εαυτό σας στον κατάλογο συμπεριλαμβάνοντας ειδικά hashtags στο προφίλ σας.